chocolate toblerone logo Støttefond company of heroes 3 lutefisk hvad er det kartoffelrösti med laks 2016-12-19T08:40:47+00:00

get over it paradis biograf århus Elsesmindes Støttefond for elever med særligt behov.

check mark symbol dean norris actor Fonden har hjemsted på Elsesminde Odense Produktionshøjskole, Sanderumvej 117, 5250 Odense SV.

catch up billede Fondens formål er at give støtte i form af mindre beløb til elever under opstart af uddannelse. Beløbet kan gives til dokumenterede udgifter, der er forbundet med opstart.
Der kan maksimalt udbetales 1500 kr. pr ansøgning
Fonden administreres af SISU, der er den bevilligende myndighed.

kromosom 13 fejl den olympiske ild rom Bevillingsproces:
Ansøgeren/eleven udfylder ansøgningsskema, som elevens værkstedslærer udleverer.
Ansøgerens/elevens værkstedslærer medsender en indstilling.
Værkstedslæreren er ansvarlig for at ansøgning samt indstilling afleveres til Viceforstanderen.

credit card codes rock la familia jay z t Bevillingsmyndighed:
SISU´s repræsentanter (der kan ikke sendes stedfortræder) er bevillingsmyndighed og vurderer beløbsstørrelse i det enkelte tilfælde i forhold til fondens midler.
SISU indkaldes til møde, når der indkommer en ansøgning. Viceforstanderen er ansvarlig for indkaldelse til mødet, som afholdes hurtigst muligt.
Bevilget beløb overføres til ansøgers/elevs konto og ansøger/elev sender dokumentation på køb til SISU

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

forskelle hare kanin Kan jeg blive elev?